REZERVARI
30
Jul, 2022
1
Jul, 2022
Created with Sketch. 1 Created with Sketch.
Adults
Created with Sketch. 0 Created with Sketch.
Children

Politica GDPR

Procesarea datelor cu caracter personal

 

 

 

1. Scopul și domeniul de aplicare al prezentei Notificări

www.croaziere-deltadunarii.ro respectă intimitatea dvs. și se angajează să vă protejeze datele personale. Această notificare cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal (denumită în continuare “Notificare”) are rolul de a vă oferi informații relevante cu privire la modul în care prelucrăm datele dvs. personale atunci când vizitați site-ul nostru sau când ne furnizați, prin orice altă modalitate datele dvs. personale (cum ar fi: telefonul, email, cv), atunci când achiziționați pachete turistice, atunci când vă înscrieți la newsletter-ul nostru, când participați la o călătorie sau când cereți o ofertă de la noi etc.

Acest site este destinat numai persoanelor majore și singurele situații în care colectăm date referitoare la copii sunt cele în care rezervați oferte turistice ș i pentru copii dvs.

Această Notificare vă informează cu privire la operațiunile de prelucrare a datelor cu caracter personal (astfel cum sunt acestea definite de legislația relevantă în materie, incluzând Regulamentul general privind protecția datelor 2016/679 – denumit în continuare „GDPR”) efectuate de către compania noastră, în considerarea calității acesteia de operator de date cu caracter personal.

Operatorul datelor dvs. cu caracter personal este WEBMEDIA S.R.L. și este responsabil de datele dvs. personale (denumită în continuare “Webmedia”, “noi” sau “nostru” în această Notificare).

 

 

2. Operatorul datelor dvs. personale și datele de contact ale Responsabilului cu protecția datelor

Operatorul datelor dvs. cu caracter personal este WEBMEDIA S.R.L., având sediul social în sat Vulturu, T3/46, jud. Tulcea, având număr de ordine în Registrul Comerțului J36/395/2009, cod unic de inregistrare RO 14169892 (denumită în continuare “Webmedia”, “noi” sau “nostru” în această Notificare).

În considerarea dispozițiilor legale aplicabile, Webmedia a desemnat un Responsabil cu protecția datelor. Dacă aveți întrebări cu privire la această Notificare, inclusiv orice solicitare cu privire la prelucrarea datelor dvs. cu caracter personal sau de exercitare a drepturilor dvs. legale, vă rugăm să contactați Responsabilul cu protecția datelor utilizând următoarele date de contact:

 • (1) Email: contact@croaziere-deltadunarii.ro
 • (2) Adresa de corespondență: sat Vulturu, T3/46, jud. Tulcea;

Este important ca datele personale pe care le deținem să fie corecte și actuale. Vă rugăm să ne informați dacă oricare dintre detaliile pe care ni le furnizați ar trebui să se schimbe, în timpul relației cu noi.

 

 

3. Legături externe

Acest site poate include link-uri către site-uri sau aplicații ale terților. Dacă faceți click pe acele linkuri sau dacă activați aceste aplicații, este posibil ca terții să permită colectarea sau partajarea datelor despre dvs. Nu controlăm aceste site-uri terțe și nu suntem responsabili pentru Politicile lor privind prelucrarea datelor cu caracter personal. Când părasiți site-ul nostru, vă rugăm să citiți Politicile fiecărui site pe care îl vizitați.

 

4. Datele cu caracter personal pe care le colectăm despre dvs.

Potrivit legislației în vigoare, “datele cu caracter personal” înseamnă orice informații privind o persoană fizică identificată sau identificabilă; o persoană fizică identificabilă este o persoană care poate fi identificată, direct sau indirect, în special prin referire la un element de identificare, cum ar fi un nume, un număr de identificare, date de localizare, un identificator online, sau la unul sau mai multe elemente specifice, proprii identității sale fizice, fiziologice, genetice, psihice, economice, culturale sau sociale. Când accesați site-ul nostru sau comunicați cu noi sau prestăm servicii turiste sau orice alt tip de servicii pentru dvs., este posibil să prelucrăm următoarele categorii de date cu caracter personal:

 • Date de contact și/sau identificare, incluzând: nume și prenume, adresa (domiciliul sau reședința), număr de telefon, e_mail, seria și numărul actului de identificare (buletin/ carte de identitate/ pașaport), codul numeric personal precum și informațiile conținute în aceste documente, voce, istoric convorbiri;
 • Date legate de serviciile solicitate, incluzând: informații privind serviciile solicitate sau prestate, detalii privind plățile de la dvs., inclusiv contul bancar, date de contact și identificare pentru persoanele care participă în călătorii cu dvs., istoricul conversațiilor din cadrul grupui de pe WhatApp;

 • Date referitoare la candidați (în cazul proceselor de recrutare), incluzând: detaliile candidatului, adresa de e_mail, adresa, angajatorul curent, istoricul locurilor de muncă, educație, licențe/ certificări, informații referitoare la studii precum și celelalte informații incluse în curriculum vitae;

 • Date folosite in scop de reclamă, marketing și publicitate, incluzând: nume, prenume, imagine, voce, feedback transmis, ID (username/numele folosit pe rețeaua socială) și imagini cont rețele sociale (în cazul ID-ului și imaginilor publicate pe conturie de rețele sociale, Webmedia va menționa prezența persoanei respective în pozele și clipurile video publicate pe conturile rețelelor sociale sau pe site-ul aparținând Webmedia).

 • Categorii speciale de date cu caracter personal, cum ar fi: cerințe dietetice care pot dezvălui credințele dvs. religioase sau filosofice și date privind sănătatea.

Colectăm și procesăm datele de mai sus numai în cazul în care este strict necesar pentru a furniza serviciul turistic pe care l-ați achiziționat. În plus, vom colecta și procesa categoriile speciale de date personale speciale menționate mai sus, numai în cazul în care ne-ați furnizat consimțământul dvs. explicit în acest sens.

Nu aveți nicio obligație să vă dați acordul să vă procesăm categoriile speciale de date cu caracter personal, cu excepția cazului când acestea sunt necesare pentru prestarea serviciilor solicitate. Cu toate acestea, fără consimțământul dvs., nu vom putea lua măsurile necesare pentru a furniza serviciile turistice pe care le-ați rezervat sau încercați să le rezervați.

Numai în cazul în care aceste informații sunt necesare pentru prestarea serviciilor turistice, dacă nu ne furnizați datele respective și nu avem consimțământul dvs. nu vom putea presta serviciile turistice solicitate.

 

 

5. Sursa datelor cu caracter personal

Datele cu caracter personal pot fi obținute din următoarele surse:

 • direct de la dvs. atunci când: solicitați o ofertă de călătorie sau beneficiați de serviciile turistice pe care le oferim, când vă abonați la newsletter sau la alte publicații, transmiteți feedback, participați la concursurile organizate,
 • prin activitățile pe care le desfășurați în timpul perioadei cât beneficiați de serviciile turistice oferite, cum ar fi poze, istoricul conversațiilor din grupurile de pe WhatApp;
  • de la terți, cum ar fi în cazul în care primim datele dvs. personale de la terți care solicită prestarea de servicii turistice (persoane care călătoresc cu dvs. sau alte agenții de turism)

 

 

6. Scopul prelucrării datelor cu caracter personal

Webmedia colectează, prelucrează și utilizează datele cu caracter personal:

în scopuri care să permită furnizarea unei oferte sau prestarea serviciilor turistice;

 • în scopuri care să permită Webmediei să iși îndeplinească scopurile legate de activitatea acesteia și obligațiile sale legale
 • pentru a permite inițierea sau derularea unei relații contractuale cu dvs.
 • în scop de reclamă, marketing și publicitate;
 • în scopuri care să vă permită participarea la concursurile și evenimentele organizate de către Webmedia;
 • pentru exercitarea drepturilor și obligațiilor părților rezultate din contractele semnate de părți sau în legătură cu servicile prestate;
 • în vederea protejării intereselor părților în promovarea de acțiuni în justiție și apărarea împotriva oricăror pretenții și procese;
 • în scopul asigurării respectării dispozițiilor legale referitoare la păstrarea ș i arhivarea datelor/ documentelor;
 • pentru exercitarea drepturilor Webmedia în conformitate cu prevederile legale și respectarea obligațiilor legale;
 • în scopuri subsumate scopului general de prestare servicii turistice.

Pentru evitarea oricărui dubiu, Webmedia nu va folosi datele dvs. personale în scopuri de reclamă, marketing și publicitate decât în măsura în care vă dați în mod expres consimțământul de a face acest lucru.

Totodata, Webmedia menționează că nu există vreun proces decizional automatizat (incluzând crearea de profiluri) bazat pe datele dvs. cu caracter personal.

 

 

7. Dezvăluirea datelor cu caracter personal

Datele dvs. cu caracter personal vor fi divulgate în cadrul Webmedia doar către persoanele de conducere și către alte persoane care au nevoie de acces la datele dvs. cu caracter personal („need to know basis”) pentru a-și îndeplini atribuțiile specifice în scopurile enumerate la pct. 6 de mai sus sau în cazul în care acest lucru este necesar sau permis de legislația aplicabilă.

Webmedia poate, de asemenea, să furnizeze datele dvs. cu caracter personal unor terțe părți care furnizează servicii în legătură cu serviciile turistice solicitate, servicii de suport IT sau servicii tehnice și organizaționale (în legătură cu activitățile legate de activitatea Webmedia) sau către consultanții legali, de audit sau către alți consultanți sau furnizori ai Webmedia, numai în scopurile menționate în această Notificare. Webmedia va exercita o diligență adecvată în selectarea furnizorilor terți de servicii și va solicita ca aceș ti furnizori să mențină măsurile de securitate tehnice și organizaționale adecvate pentru a vă proteja datele personale și pentru a le procesa în conformitate cu dispozițiile legale aplicabile.

Webmedia poate, de asemenea, să dezvăluie datele dvs. cu caracter personal autorităților, după cum este necesar sau permis de prevederile legale, entităților care se ocupă de asigurări, consultanților externi și/sau instanțelor de judecată. Datele dvs. cu caracter personal vor fi divulgate unor astfel de terți doar în măsura în care este necesar în legătură cu executarea contractelor, cu activitățile Webmedia și/sau cu scopurile enumerate la punctul 6 de mai sus.

 

 

 

8. Temeiul juridic pentru prelucrarea datelor cu caracter personal

Temeiurile juridice ale operațiunilor de prelucrare a datelor cu caracter personal descrise în prezenta Notificare sunt: (i) executarea unui contract la care sunteți parte sau pentru a face demersuri înainte de încheierea unui contract, (ii) interesele noastre legitime și/sau necesitatea de a încheia sau de a executa un contract, în conformitate cu dispozitiile legale privind confidențialitatea datelor și (iii) consimțământul dvs.

Interesele noastre legitime sau cele ale unei terțe părți includ cerințele noastre de a utiliza datele dvs. personale în litigii, anchete ale autorităților, prelucrarea datelor în scop de reclamă, marketing sau publicitate sau în alte scopuri legale care implică Webmedia.

 

 

9. Securitatea datelor

Webmedia menține măsurile de securitate fizice, tehnice și organizatorice pentru a proteja datele cu caracter personal împotriva distrugerii, pierderii, modificării, dezvăluirii, restricționării sau accesării accidentale, ilegale sau neautorizate, indiferent unde sunt procesate.

Politica noastră de securitate reglementează modul în care vă protejăm datele cu caracter personal; o copie a acestei politici de securitate poate fi obținută de la Responsabilul cu protecția datelor.

 

 

10. Durata prelucrării/ stocării datelor cu caracter personal

Intenționăm să păstrăm datele dvs. cu caracter personal exacte și actualizate. De asemenea, ne străduim să păstrăm datele dvs. cu caracter personal nu mai mult decât este necesar pentru a îndeplini scopurile enumerate în prezenta Notificare sau decât cele impuse de lege.

În acest sens, vă informăm că Webmedia păstrează datele dvs. cu caracter personal pe întreaga durată a contractului dvs. încheiat cu Webmedia precum și o perioadă prevăzută de legislația în vigoare după data încetării relației dintre dvs. și Webmedia.

În plus, vă rugăm să rețineți că anumite date cu caracter personal pot fi incluse și în anumite documente contabile ale Webmedia, prin urmare trebuie respectată o perioadă de păstrare extinsă, în conformitate cu legea aplicabilă.

În cazul în care sunteți un candidat pentru un post oferit de către Webmedia (fără a fi formalizată vreo relație cu Webmedia), datele dvs. cu caracter personal puse la dispoziția noastră vor fi păstrate pentru o durată de 1 an.

În ceea ce privește datele cu caracter personal obținute prin mijloace de supraveghere video, acestea vor fi menținute pe o durată de maximum 30 de zile calendaristice de la data efectuării înregistrării, cu excepția situațiilor când există motive temeinice pentru a fi stocate pentru o perioadă mai lungă.

În anumite circumstanțe, putem anonimiza datele dvs. personale (astfel încât acestea nu mai pot fi asociate cu dvs.) în scopuri de cercetare sau statistice, caz în care putem utiliza aceste informații pe o perioadă nelimitată fără a vă anunța în prealabil.

 

 

11. Prelucrarea datelor cu caracter personal în scop de reclamă, marketing și publicitate

Captarea imaginii (fotografiere, video) sau utilizarea imaginii (fotografie, video) sunt permise doar cu consimțământul dvs. prealabil iar în cazul minorilor doar cu consimțământul prealabil al părinților acestuia. De menționat că dreptul la imagine nu este un drept absolut, iar fotografierea și utilizarea imaginii unei persoane sunt permise chiar în lipsa unui consimțământ prealabil atunci când acestea se fac cu bună credință în exercitarea altor drepturi fundamentale cum este, de exemplu, dreptul la liberă exprimare sau interesul nostru legitim pentru asigurarea securității și pazei persoanelor ș i bunurilor.

În cazul acordării consimțământului, Webmedia va restrânge utilizarea imaginii doar pe site-ul acesteia și doar pe mediile sociale principale, cum ar fi: FaceBook, Instagram, WhatApp sau pe paginile de internet asociate Webmedia sau în cadrul afișării în scop de reclamă, marketing și publicitate în cadrul sediilor, evenimentelor sau prezentărilor.

Există situații, călătorii, evenimente de grup unde astfel de colectări ale imaginilor sau video sunt posibile, urmând să fie anunțate anticipat și dacă nu se dorește colectarea ș i prelucrarea se poate anunța organizatorul evenimentului sau Responsabilul cu protecția datelor cu caracter personal.

În cazul în care nu doriți să mai prelucrăm datele dvs. cu caracter personal în scop de reclamă, marketing sau publicitate, puteți să vă dezabonați de la primirea de newslettere prin accesarea link-ului din partea finală a newsletter-ului sau puteți să solicitați acest lucru Responsabilului cu protecția datelor sau să părăsiți grupul de WhatApp din care făceați parte.

 

12. Drepturile dvs. în ceea ce privește datele cu caracter personal

În conformitate cu dispozițiile aplicabile în ceea ce priveș te datele cu caracter personal, vă informăm că aveți următoarele drepturi, care pot fi exercitate prin adresarea unei cereri în acest sens utilizând datele de contact indicate în Secțiunea 2 de mai sus:

 • Dreptul de acces la datele cu caracter personal prelucrate , însemnând dreptul dvs. de a obține din partea Webmedia o confirmare că se prelucrează sau nu date cu caracter personal care vă privesc și, în caz afirmativ, accesul la datele respective și condițiile în care sunt prelucrate (inclusiv scopul prelucrării, categoriile de date prelucrate, destinatarii datelor);
 • Dreptul de a solicita rectificarea sau ștergerea datelor cu caracter personal, însemnând dreptul dumneavoastră de a ne solicita rectificarea datelor cu caracter personal inexacte sau completarea datelor incomplete.
 • De asemenea, dreptul la ștergerea datelor dvs. cu caracter personal poate fi exercitat în anumite circumstanțe prevăzute de legea aplicabilă, incluzând: situația în care datele cu caracter personal nu mai sunt necesare în legătură cu scopurile prelucrării, situația în care persoana vizată se opune la prelucrare și nu există alte interese legitime care să prevaleze pentru prelucrare, situația în care datele cu caracter personal au fost prelucrate ilegal.

 • Dreptul de a solicita restricționarea prelucrării, însemnând dreptul dvs. de a obține din partea Webmedia restricționarea prelucrării în următoarele cazuri: (i) contestați exactitatea datelor (restricționarea va dura atât timp cât este necesar

Webmediei să verifice acuratețea datelor cu caracter personal); (ii) prelucrarea este ilegală și dvs. vă opuneți ștergerii datelor solicitând în schimb restricționarea utilizării lor; (iii) Webmedia nu mai are nevoie de datele cu caracter personal în scopurile mai sus menționate, dar dvs. solicitați datele cu caracter personal pentru constatarea, exercitarea sau apărarea unui drept în instanță; sau (iv) dvs. v-ați opus prelucrării, pentru intervalul de timp în care Webmedia verifică dacă drepturile legitime ale Webmediei prevalează asupra drepturilor dvs.;

 • Dreptul de a vă opune prelucrării, însemnând dreptul dvs. de a vă opune prelucrării din motive legate de situația particulară în care vă aflați, atunci când prelucrarea (i) se intemeiază pe interesele legitime ale Webmediei sau ale unei terțe părți, ori (ii) în măsura în care este aplicabil, este realizată în scopul comunicărilor de marketing direct, implicând crearea de profiluri;
 • Dreptul de a nu fi supus unei decizii automate, inclusiv profilare;
 • Dreptul la portabilitatea datelor, însemnând dreptul dvs. de a solicita mutarea, copierea sau transferul datelor dvs. existente în baza de date a Webmediei către o altă bază de date, într-un format structurat, utilizat în mod curent și care poate fi citit automat, în cazul în care prelucrarea se bazează pe un contract și este efectuată prin mijloace automate;
 • Dreptul de a depune plângere în fața Autorității Naționale de Supraveghere a

Prelucrării Datelor cu Caracter Personal și de a vă adresa instanțelor de judecată competente.

 

 

13. Modificări ale Notificării

Dacă ne schimbăm substanțial practicile privind datele cu caracter personal sau această Notificare, vom emite o Notificare revizuită și/sau vom lua alte măsuri pentru a vă notifica cu privire la modificări, în conformitate cu legislația aplicabilă.

 

Adresa

Str. Smârdan,

Nufăru, Tulcea

 

Telefon

0722 311 003

 

Follow us

Copyright 2021 - Croaziere Delta Dunării - MS Diana